Komunikat prasowy z 24 sierpnia 2012 roku

2012-08-24 14:02
MOPR i Pierwszy Urząd Skarbowy usprawniają obsługę klientów

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie podpisały porozumienie w sprawie wydawania - potrzebnych do ubiegania się o pomoc finansową - zaświadczeń o wysokości dochodów. Dzięki temu klienci obu instytucji zaoszczędzą sporo czasu.
Pierwszy Urząd Skarbowy zobowiązał się do opracowania formularza wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach oraz przekazania go w wersji papierowej i elektronicznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Porozumienie zakłada również, że indywidualne wnioski podatników o wydanie zaświadczeń złożone w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie będą przekazywane zbiorczo do Pierwszego Urzędu Skarbowego, a wystawione przezeń zaświadczenia trafią - z zachowaniem tajemnicy skarbowej - bezpośrednio do MOPR.
To duże udogodnienie. Klient MOPR będzie mógł załatwić wszystkie niezbędne formalności w jednym miejscu. Nie będzie tracić czasu na chodzenie od urzędu do urzędu. Wniosek o wydanie zaświadczenia będzie można otrzymać i wypełnić w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie.
Na razie z ułatwienia będą mogli skorzystać ci klienci MOPR, dla których właściwym urzędem skarbowym jest Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie przy ul. Michała Drzymały 5. To właśnie z jego obszaru działalności pochodzi najwięcej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Właściwość miejscowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie obejmuje: Arkońskie-Niemierzyn, Bukowo, Centrum - część, Golęcino-Gocław, Niebuszewo-Bolinko, Osów, Skolwin, Stare Miasto, Stołczyn, Śródmieście-Północ - część, Warszewo i Żelechowo.
Strony porozumienia ustaliły ponadto, że w miarę możliwości wymiana dokumentów między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a Pierwszym Urzędem Skarbowym będzie odbywać się z pominięciem poczty, co znacznie skróci czas oczekiwania na korespondencję.
Niewykluczone, że wkrótce zostaną podpisane kolejne porozumienia z pozostałymi urzędami skarbowymi w Szczecinie. O tym zdecyduje jednak miesięczny pilotaż.
Informacje na temat porozumienia klienci MOPR mogą uzyskać w Rejonowych Ośrodkach Pomocy Rodzinie oraz w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie.

Wojciech Dąbrówka
Główny Specjalista ds. Kontaktów z Mediami
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie