W MOPR o przeciwdziałaniu przemocy i aktywizacji długotrwale bezrobotnych

2012-08-29 14:58
Rozpoczęcie działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie i realizacja projektu Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie - to tematy konferencji, która odbyła się 28 sierpnia
w siedzibie Działu Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy w Rodzinie.
W konferencji wzięli udział m.in.: Krzysztof Soska, zastępca prezydenta miasta Szczecin, Małgorzata Olejnik, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Aleksandra Białonowicz, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Marta Giezek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Po powitaniu wszystkich uczestników konferencji przez rzecznika MOPR Wojciecha Dąbrówkę o zabranie głosu została poproszona dyrektor MOPR Marta Giezek. W swoim wystąpieniu dyrektor MOPR wyjaśniła, skąd wziął się pomysł stworzenia Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie i jakie stoją przed nim zadania.
Warto podkreślić, że Punkt jest ważnym miejscem na mapie Szczecina, w którym osoby doświadczające przemocy w rodzinie, stosujące przemoc wobec najbliższych, pochodzące z rodziny dotkniętej przemocą lub alkoholizmem, zmagające się z uzależnieniem, współuzależnione i znajdujące się w kryzysie otrzymają kompleksową informację oraz wsparcie specjalistów.
Punkt znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy Al.Papieża Jana Pawła II 42 - w bezpośrednim sąsiedztwie Działu Interwencji Kryzysowej. Lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie DIK reaguje na wszystkie sygnały, dotyczące przemocy w rodzinie. W Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie będzie można uzyskać fachową pomoc. Zapewnią ją psycholodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, konsultanci ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.
Pracownicy Punktu Konsultacyjnego pełnią dyżury w każdy poniedziałek i czwartek.
W poniedziałki od 13:00 do 15:00 rejestrują na konsultacje indywidualne. Udzielają także informacji i porad telefonicznych. W poniedziałki i czwartki od 16:00 do 19:00 odbywają się porady, konsultacje indywidualne oraz spotkania grup wsparcia i samopomocy.

Zdjęcia