Nabór do programu Wehikuł Usamodzielnienia!

2012-09-14 12:02
Rozpoczął się nabór do programu Wehikuł Usamodzielnienia.
Pierwsze spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w programie odbędzie się w dniu 28.09.2012 r. o godz. 16.30 w siedzibie MOPR w Szczecinie przy Al. Jana Pawła II 42, III piętro, pok. 5 (wejście od ul. Śląskiej).

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie we współpracy z Fundacją Robinson Crusoe w Warszawie rozpoczyna realizację programu Wehikuł Usamodzielnienia. Jego adresatem jest usamodzielniająca się młodzież w wieku od 16 do 24 lat z różnych form pieczy zastępczej.
Program Wehikuł Usamodzielnienia będzie realizowany od października 2012 do czerwca 2013 r. Mogą wziąć w nim udział zarówno te osoby, które są jeszcze objęte pieczą zastępczą, jak i te, które opuściły już różne jej formy.
Celem programu jest pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw niezbędnych w codziennym życiu. Program zapewnia naukę i wsparcie emocjonalne. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w miesiącu - w soboty.

W szczecińskim programie Wehikuł Usamodzielnienia znajdą się takie zajęcia, jak: trening umiejętności społecznych, praktyczna nauka ekonomii, aktywizacja zawodowa, przedsiębiorczość, zdrowie i zdrowy styl życia czy przepisy dotyczące usamodzielnienia.

Uczestnicy programu będą też mogli skorzystać z wyjazdowych form warsztatowych, które odbędą się w zimę i w lato. Podczas wyjazdu - oprócz zajęć merytorycznych - będą odbywać się także zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Wehikuł Usamodzielnienia to program dla Robinsonów i Robinsonek, bo tak nazywają się uczestnicy tego programu. Dzięki przedsięwzięciu młodzi ludzie znajdą wskazówki, dotyczące rozwiązywania codziennych problemowych i odnajdowania się w zwykłych sytuacjach życiowych. Młodzież będzie mogła skorzystać z doświadczenia osób prowadzących program, a także ze wsparcia innych uczestników grupy. Zajęcia będą prowadzone w formie gier, ćwiczeń symulacyjnych, warsztatów oraz wyjazdów letnich i zimowych

Nabór młodzieży do programu Wehikuł Usamodzielnienia prowadzi Dział Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie przy ul. Sławomira 10 (pokój nr 5).

Szczegółowych informacji udzielają:
p. Bogusława Porzezińska, tel. 91 424 00 35
p. Aneta Wszołek, tel. 91 424 00 36.