W Urzędzie Miasta o "Aktywnym Samorządzie"

2012-09-14 11:09
13 września br. w Urzędzie Miasta Szczecin odbyła się konferencja prasowa, poświęcona realizacji programu "Aktywny Samorząd". Wnioski o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia osoby niepełnosprawne mogą składać do końca września.
W konferencji wzięli udział: Małgorzata Olejnik - dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Beata Andruszkiewicz - kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UM Szczecin, Marta Giezek - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Katarzyna Falbogowska - zastępca dyrektora MOPR w Szczecinie, Krzysztof Parchimowicz, kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR w Szczecinie oraz Sylwia Rykaczewska, kierownik Sekcji Rehabilitacji Społecznej MOPR w Szczecinie.

Konferencję zainaugurowała swoim wystąpieniem Marta Giezek. Dyrektor szczecińskiego MOPR przedstawiła główne założenia programu "Aktywny Samorząd".

Szczegółowej prezentacji, dotyczącej przedsięwzięcia dokonali Krzysztof Parchimowicz i Sylwia Rykaczewska z Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR w Szczecinie.

Działania w zakresie promocji programu "Aktywny Samorząd" przybliżył rzecznik MOPR Wojciech Dąbrówka. W trakcie jego wystąpienia uczestnicy konferencji obejrzeli spot reklamowy poświęcony programowi. Emisję spotu na monitorach w Tramwajach Szczecińskich zaplanowano w terminie 13-28 września.

Przypomnijmy, głównym celem programu "Aktywny Samorząd" jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Należy podkreślić, że "Aktywny Samorząd" to program, który zastępuje dotychczasowe dwa zadania Funduszu: Komputer dla Homera i Pegaz. W programie obowiązują nowe zasady. Nie będzie już można ubiegać się na przykład o dofinansowanie zakupu podstawowego sprzętu komputerowego.

Cel programu uda się osiągnąć m.in. dzięki udzieleniu pomocy finansowej na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Będzie można ubiegać się również o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, a także urządzeń lektorskich, brajlowskich i wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Dofinansowane zostaną również szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania. Adresaci odpowiednich obszarów wsparcia będą mogli starać się ponadto o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B oraz utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Program "Aktywny Samorząd" przewiduje także pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. W tym przypadku chodzi o dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.

Program "Aktywny Samorząd" został podzielony na dziewięć obszarów. Każdemu z nich przypisano cel szczegółowy. W ramach pierwszej transzy środków na realizację obszaru A przyznano - 25.000 zł, obszaru B1 - 150.000 zł, obszaru B2 - 129.392 zł, obszaru B3 - 180.000 zł, obszaru C - 140.000 zł, obszaru D - 60.000 zł, a obszaru F - 15.983 zł. Łącznie jest to 700.375 zł. Należy do tego doliczyć 21.742 zł na obsługę realizacji programu, 5.436 zł na promocję oraz 3.624 zł na ewaluację przedsięwzięcia. W sumie daje to kwotę 731.177 zł.

Druga transza środków PFRON przeznaczonych na realizację programu zostanie przekazana przez Fundusz po 15 października - na podstawie zapotrzebowania przedstawionego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Wypada zaznaczyć, że w 2012 roku PFRON nie przewidział udzielenia dofinansowania na realizację obszarów B4 i E. Nie znaczy to jednak, że jego adresaci nie będą mogli skorzystać z pomocy. Wnioski o dofinansowanie w ramach obszarów B4 i E będą realizowane najprawdopodobniej w terminie późniejszym, ale dokumenty można składać jeszcze w tym roku.

Chcąc otrzymać wsparcie, osoba niepełnosprawna powinna złożyć wniosek z uzasadnieniem, w którym wskaże związek udzielania dofinansowania z możliwością realizacji celów programu. W praktyce oznacza to przygotowanie planu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej lub społecznej. Niespełnienie tego warunku będzie skutkować wyłączeniem z programu.

Uczestnicy programu "Aktywny Samorząd", podpisując umowę o dofinansowanie, zobowiązują się do realizacji planu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej lub społecznej. Między innymi pod tym kątem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie będzie przeprowadzać ewaluację programu. W sprawozdaniu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPR wykaże, czy i w jakim stopniu każdy z beneficjentów pomocy spełnił warunki umowy, zawartej w ramach programu.

Wnioski o dofinansowanie, wraz z wymaganymi załącznikami, są dostępne w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz w osobnej zakładce "Aktywny Samorząd" - program dla osób niepełnosprawnych na naszej stronie internetowej.

Treści programowe i warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały również opublikowane w witrynie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl.

Szczegółowych informacji na temat programu "Aktywny Samorząd" udzielają pracownicy Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR w Szczecinie przy ulicy Abramowskiego 19 (wejście od ulicy Mickiewicza), tel. 91 46 46 150 lub 91 46 46 151.

Zdjęcia