Przyszli po szansę na samodzielność

2012-09-28 13:54
W piątkowe popołudnie młodzież w wieku od 16 do 24 lat z różnych form pieczy zastępczej wzięła udział w spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym w związku z realizacją programu "Wehikuł Usamodzielnienia". Organizatorem spotkania był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie we współpracy z Fundacją Robinson Crusoe w Warszawie.
Spotkanie, które odbyło się w siedzibie Działu Interwencji Kryzysowej, zainaugurowała Katarzyna Falbogowska, zastępca dyrektora szczecińskiego MOPR. W swoim wystąpieniu podkreśliła atrakcyjność programu "Wehikuł Usamodzielnienia", wyrażającą się w różnych formach zajęć. Chodzi m.in. o gry, ćwiczenia symulacyjne, warsztaty oraz wyjazdy letnie i zimowe.

Po kilku słowach wprowadzenia głos zabrał Aureliusz Leżeński z Fundacji Robinson Crusoe w Warszawie. W bardzo przystępny dla młodych ludzi sposób przedstawił historię Fundacji oraz założenia programu. Z wystąpienia Aureliusza Leżeńskiego można było dowiedzieć się, że "Wehikuł Usamodzielnienia" to program dla Robinsonów i Robinsonek, bo tak nazywają się jego uczestnicy. Dzięki przedsięwzięciu młodzi ludzie znajdą wskazówki, dotyczące rozwiązywania codziennych problemów i odnajdowania się w zwykłych sytuacjach życiowych. Młodzież będzie mogła skorzystać z doświadczenia osób prowadzących program, a także ze wsparcia innych uczestników grupy.

Celem programu jest pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw niezbędnych w codziennym życiu. Program zapewnia naukę i wsparcie emocjonalne. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w miesiącu - w soboty.

Program "Wehikuł Usamodzielnienia" będzie realizowany od października 2012 do czerwca 2013 roku. Mogą wziąć w nim udział zarówno te osoby, które są jeszcze objęte pieczą zastępczą, jak i te, które opuściły już różne jej formy.

W szczecińskim programie "Wehikuł Usamodzielnienia" znajdą się takie zajęcia, jak: trening umiejętności społecznych, praktyczna nauka ekonomii, aktywizacja zawodowa, przedsiębiorczość, zdrowie i zdrowy styl życia czy przepisy dotyczące usamodzielnienia. Uczestnicy programu będą też mogli skorzystać z wyjazdowych form warsztatowych, które odbędą się w zimę i w lato. Podczas wyjazdu - oprócz zajęć merytorycznych - będą odbywać się także zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Podczas piątkowego spotkania ustalono, że:
- osoby zainteresowane udziałem w "Wehikule Usamodzielnienia" w terminie do 5 października br. mogą zgłaszać ten fakt telefonicznie w godzinach 7.30-15.30 pod numerami telefonów: 91 424 00 36 (p. Aneta Wszołek) lub tel. 91 424 00 35 (p. Bogusława Porzezińska)
- pierwsze spotkanie "Wehikułu Usamodzielnienia" odbędzie się 13 października br. o godzinie 10.00 w siedzibie MOPR przy Al. Papieża Jana Pawła II 42, piętro III, pok. nr 5 (wejście od ul. Śląskiej).

Spotkanie uświetnił swoją obecnością Jacek Cerebież-Tarabicki, zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

Zdjęcia