MOPR otwiera filię Punktu Konsultacyjnego

2012-10-04 09:37
Mija miesiąc od oficjalnego rozpoczęcia działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie, który działa przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Dyżury specjalistów cieszą się sporym zainteresowaniem. Wychodząc temu naprzeciw MOPR postanowił otworzyć z początkiem października filię Punktu w siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ przy ul. Strzałowskiej 9.
Przypomnijmy, do Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie zgłaszają się osoby, które doświadczają przemocy w rodzinie, stosują przemoc wobec najbliższych, pochodzą z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem, zmagają się z uzależnieniem, są współuzależnione i znajdują się w kryzysie. W Punkcie Konsultacyjnym otrzymują fachową pomoc. Zapewnią ją psycholodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, konsultanci ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie należą przede wszystkim: prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie; udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych; wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji o zmianie wzoru picia; motywowanie osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii; udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia; podejmowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; gromadzenie informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu Szczecina, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny, a także współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Pracownicy filii Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie będą pełnić dyżury w tym samym czasie, co pracownicy Punktu, a zatem w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16.00-19.00. Podczas dyżurów w filii Punktu będą odbywać się porady, konsultacje indywidualne oraz spotkania grup wsparcia i samopomocy.