Wsparcie dla osób niesłyszących

2012-10-12 13:46
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wychodzi naprzeciw potrzebom osób niesłyszących. W przypadku obsługi tych klientów pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych MOPR będą mogli skorzystać ze wsparcia p. Joanny Bołąkowskiej.
Pani Joanna Bołąkowska pracuje na co dzień na stanowisku starszego pracownika socjalnego w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Śródmieście. W marcu 2006 roku ukończyła I poziom (elementarny) kursu języka migowego dla pracowników służb społecznych. Trzy miesiące później zaliczyła II poziom (doskonalący) kursu. Przez dwa lata była wolontariuszką w Oddziale Zachodniopomorskim Polskiego Związku Głuchych. - Chcę pomagać niesłyszącym klientom w przełamywaniu barier komunikacyjnych - mówi p. Joanna Bołąkowska.

Pani Joannie Bołąkowskiej życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywania dodatkowych obowiązków.