Komunikat w sprawie systemu POMOST STANDARD

2012-10-18 13:39
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje, że - w związku z procesem scalania baz danych i przejściem z systemu OU Pomost na system SI Pomost Standard - Ośrodek wspólnie z twórcą systemu na bieżąco usuwa zaistniałe problemy. Wszystkie czynności mają na celu zapewnienie ciągłości i terminowości realizowanych zadań.