Pomoc dla migrantów

2012-10-22 12:19
Prawa migrantów w praktyce - to nowy projekt realizowany przez Międzynarodową Organizację ds. Migrantów (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy.
Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państwa spoza Unii Europejskiej poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków w Polsce oraz podjęcie działań przyczyniających się do przeciwdziałania przejawom dyskryminacji i wyzyskowi migrantów, zwłaszcza na rynku pracy.

Jednym z podejmowanych działań jest pomoc udzielana migrantom, którzy na terenie Polski znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej wskutek wykorzystania przez pracodawcę lub pośrednika pracy. W zależności od indywidualnych potrzeb danej osoby pomoc może obejmować zarówno doradztwo, jak i pomoc materialną lub rzeczową.

W ramach projektu została uruchomiona infolinia, dzięki której migranci i ich pracodawcy mogą nie tylko uzyskać rzetelne informacje na temat ich praw i obowiązków, ale i umówić się na konsultacje z prawnikiem czy dowiedzieć się, jak otrzymać pomoc materialną.

Infolinia dla Migrantów, prowadzona przez IOM, jest dostępna pod numerem: 22 490 20 44.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

Więcej informacji na stronie: www.migrant.info.pl