Zaproszenie na szkolenie dla rodzin zastępczych

2012-11-14 08:30
W dniach 19-20 listopada 2012 r. odbędą się dwa szkolenia dla rodzin zastępczych w zakresie zaburzeń rozwoju dzieci. Poprowadzi je p. dr Maria Kurek, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie.
19 listopada br. odbędzie się szkolenie w zakresie zaburzeń rozwoju u dzieci do 7 roku życia. Adresatami spotkania są rodziny zastępcze zawodowe i rodziny zastępcze niezawodowe (niespokrewnione).
20 listopada br. odbędzie się zaś szkolenie, adresowane do rodzin zastępczych spokrewnionych. Jego tematyka dotyczyć będzie zaburzeń rozwoju u dzieci powyżej 7 roku życia.

Szkolenia będą odbywały się w Dziale Pieczy Zastępczej przy ul. Słowackiego 13 w godz. 16-19. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do p. Agnieszki Bargieł, kierownik Sekcji ds. Pieczy Zastępczej do 16 listopada 2012 r. w godzinach 7.30-15.30 pod numerem telefonu: 697 801 772 lub 91 422 70 27.