O rodzicielstwie zastępczym na Zamku Książąt Pomorskich

2012-12-03 11:38
Dziecko w rodzinie zastępczej - to tytuł zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie konferencji, która odbyła się 3 grudnia na Zamku Książąt Pomorskich. Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści w zakresie pedagogiki i psychologii oraz przedstawiciele świata nauki i wymiaru sprawiedliwości.
Podczas konferencji zostało omówionych wiele interesujących zagadnień. Z wystąpienia Agnieszki Bargieł i Grażyny Klukowskiej można było dowiedzieć się, jakie warunki należy spełnić, aby zostać rodziną zastępczą. O asystenturze na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej mówił zaś kierownik Katedry Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Szczecińskim ks. dr hab. Zdzisław Kroplewski, prof. US. Doświadczeniami rodziny zastępczej w kontekście zabezpieczenia potrzeb dzieci podzielili się z uczestnikami konferencji rodzice zastępczy - Joanna i Janusz Staniszowie. Głos zabrała również Maria Naider, która wyjaśniła, na czym polega praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wystąpienie Ireny Porzezińskiej, Sędzi Sądu Okręgowego, dotyczyło z kolei ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem ustanowionej rodziny zastępczej. O psychologicznych aspektach pełnienia funkcji rodzica zastępczego, w tym o motywacjach i predyspozycjach kandydatów opowiedziała na zakończenie psycholog Maria Rotkiel, znana szerszej publiczności jako ekspert i komentator radiowy i telewizyjny.

Konferencja "Dziecko w rodzinie zastępczej" odbyła się pod honorowym patronatem Poseł na Sejm RP Magdaleny Kochan.

Wydarzenie zostało objęte również Mecenatem Miasta Szczecin.

Konferencja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedstawicieli oświaty, ochrony zdrowia, instytucji pomocy społecznej oraz wymiaru sprawiedliwości.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje:

logo_tvpszczecin

441

gslogo_480


mm_szczecin_160

Zdjęcia