Specjaliści o przemocy

2012-11-27 13:51
Drugi dzień kampanii "Białej Wstążki", która w tym roku odbyła się pod hasłem: "Przemoc* * niepotrzebne skreślić", upłynął pod znakiem konferencji z udziałem specjalistów. Konferencję zainaugurowała dyrektor MOPR w Szczecinie Marta Giezek.
W trakcie spotkania w Klubie 13 MUZ zebrani mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących wystąpień. Pierwsze z nich - dotyczące przemocy wobec dzieci i młodych kobiet - wygłosiła dr n. med. Elżbieta Sowińska-Przepiera. Jako druga zabrała głos prezes Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów Izabela Zajączkowska, która przybliżyła problematykę profilaktyki agresji i przemocy. W swoim wystąpieniu skupiła się na mediacjach rówieśniczych.

Podczas konferencji sporo uwagi poświęcono prawnym aspektom przeciwdziałania przemocy. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Goleniowie Małgorzata Gruszecka mówiła o procedurze postępowania wobec dziecka jako ofiary przemocy w postępowaniu karnym.

Dwa ostatnie wystąpienia dotyczyły procedury Niebieskiej Karty. Tematykę z punktu widzenia policji omówiła kom. Katarzyna Legan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. O Niebieskiej Karcie w praktyce opowiedzieli też Małgorzata Grochocka, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Jacek Ciechowicz, główny specjalista ds. koordynacji działań w zakresie przeciwdziałania przemocy MOPR w Szczecinie.