Dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym i jego filiach

2013-01-23 10:44
Z pomocy specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy szczecińskim MOPR będzie mogło korzystać coraz więcej osób. A wszystko dzięki uruchomieniu dodatkowych dyżurów i drugiej już filii Punktu - tym razem na Prawobrzeżu.
Punkt jest bardzo ważnym miejscem na mapie Szczecina. To właśnie tu osoby doświadczające przemocy w rodzinie, stosujące przemoc wobec najbliższych, pochodzące z rodziny dotkniętej przemocą lub alkoholizmem, zmagające się z uzależnieniem, współuzależnione i znajdujące się w kryzysie otrzymują kompleksową informację oraz wsparcie specjalistów. Zapewniają je psycholodzy, terapeuci, pracownicy socjalni, konsultanci ds. uzależnień i przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie jest wspólną inicjatywą szczecińskiego MOPR i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oficjalnie rozpoczął działalność 29 sierpnia ubiegłego roku.

Początkowo z pomocy pracowników Punktu można było korzystać w poniedziałki i czwartki w siedzibie MOPR przy Al. Papieża Jana Pawła II 42 w bezpośrednim sąsiedztwie Działu Interwencji Kryzysowej. Ze względu na duże zainteresowanie po blisko miesiącu funkcjonowania Punktu - w październiku ubiegłego roku została uruchomiona jego filia w siedzibie Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ przy ul. Strzałowskiej 9. W 2012 roku specjaliści przeprowadzili w sumie 123 konsultacje.

Bieżący rok przyniesie kolejne zmiany. Pierwsza z nich dotyczy uruchomienia nowych dyżurów w głównej siedzibie Punktu. Od 28 stycznia br. z pomocy specjalistów będzie tu można korzystać od poniedziałku do czwartku w godz. 16-19.

Ale to nie koniec nowości. Pracownicy Punktu będą udzielać wsparcia w jego nowej - drugiej już - filii. Znajdzie się ona w Rejonowym Ośrodku Pomocy Rodzinie Prawobrzeże przy ul. Struga 10/12.

Dyżury w filiach Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy ROPR Północ i ROPR Prawobrzeże będą odbywać się w poniedziałki w godz. 16-19.

W każdy poniedziałek od 13 do 19 pod numerem: 91 48 30 660 odbywają się dyżury telefoniczne, podczas których można zarejestrować się na konsultację indywidualną, a także uzyskać informację i poradę telefoniczną. Do Punktu można dodzwonić się także we wtorki, środy i czwartki.