Policzą bezdomnych w Szczecinie

2013-02-04 13:00
W nocy z 7 na 8 lutego br. odbędzie się badanie liczby osób bezdomnych. Na specjalnym spotkaniu, które odbyło się dziś w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie, ustalono zasady współpracy służb i instytucji, zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia na terenie Szczecina.
Badanie liczby osób bezdomnych zostało zainicjowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Koordynacją badania w regionie zajmuje się Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, a na terenie Szczecina - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

W realizację badania w Szczecinie - oprócz pracowników MOPR - będą zaangażowani także przedstawiciele Straży Miejskiej, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, pogotowia, organizacji pozarządowych prowadzących schroniska, a także funkcjonariusze policji i Straży Ochrony Kolei.

W spotkaniu z tymi służbami i instytucjami udział wzięli: Jacek Cerebież-Tarabicki - zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin oraz Piotr Domagalski - zastępca dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Określenie liczby osób bezdomnych pozwoli podjąć działania, które mają na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.

Dane zebrane podczas badania trafią do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a stamtąd do MPiPS.

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, badanie będzie przeprowadzane systematycznie co 2 lata.