Nowe mieszkanie dla bezdomnych kobiet z dziećmi

2013-03-04 08:00
Dotąd mieszkały w schronisku albo na działce. Teraz mają szansę na normalne życie. Władze miasta Szczecin z myślą o bezdomnych kobietach i ich dzieciach udostępniły nowe mieszkanie chronione. To ogromna szansa dla tych rodzin na usamodzielnienie się.
W oficjalnym oddaniu mieszkania chronionego do użytku uczestniczyli: Krzysztof Soska - zastępca prezydenta Miasta Szczecin, Małgorzata Olejnik - dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Grażyna Szotkowska - prezes Zarządu Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Marta Giezek - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Beata Rynans - kierownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR.

Mieszkanie chronione składa się z 4 pokoi, kuchni, łazienki i spiżarki. Lokal należy do zasobów gminy Miasta Szczecin. Jego zarządcą jest Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zawarł z STBS umowę użyczenia, dzięki której mieszkanie zostało zwolnione z czynszu, a jedyne koszty są związane z eksploatacją lokalu (opłatami za prąd itp.).

Do mieszkania chronionego będą mogły trafić kobiety, które w wyniku współpracy z pracownikiem socjalnym dążą do zmiany swojej sytuacji i przezwyciężenia trudności, w których się znalazły. Na miejsce w lokalu mają więc szansę te kobiety, które korzystają z pracy socjalnej, uczestniczą w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej, podejmują zatrudnienie czy - jeśli miało to miejsce - odzyskują dzieci umieszczone wcześniej w pieczy zastępczej - mówi Wojciech Dąbrówka, rzecznik szczecińskiego MOPR. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest zatem zwieńczeniem starań kobiet o powrót do normalnego życia - dodaje rzecznik.

Kobiety i ich dzieci, które zamieszkają w mieszkaniu chronionym, będą przebywać w nim do czasu otrzymania lokalu socjalnego.

Zdjęcia