"Akcja Zima" podsumowana

2013-05-22 12:59
Środowe przedpołudnie upłynęło w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecin pod znakiem podsumowania "Akcji Zima". Koordynatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Miasta Szczecin. W swoim wystąpieniu podkreślił, że w okresie zimy Miasto Szczecin dysponuje ponad 500 miejscami w schroniskach i każdy, kto potrzebuje pomocy, może na nią liczyć. Zaznaczył, że pomoc jest udzielana efektywnie. Świadczy o tym m.in. fakt, że na terenie Szczecina w ciągu kilku ostatnich lat nie było ani jednego przypadku śmierci osoby bezdomnej z powodu zamarznięcia.

Po dokonanej przez rzecznika MOPR Wojciecha Dąbrówkę prezentacji działań podjętych w ramach "Akcji Zima" na pytania dziennikarzy odpowiedzi udzielała Beata Rynans, kierownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR.

Następnie głos zabrała Małgorzata Olejnik, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. W pierwszej części swojego wystąpienia podsumowała realizację "Akcji Zima", a w drugiej - poinformowała o zbliżającej się "Akcji Lato". Zebrani na sali dziennikarze poznali w ten sposób wyniki konkursu na realizację zadania publicznego, polegającego na organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i rodzin, objętych wsparciem rejonowych ośrodków pomocy rodzinie MOPR w Szczecinie.

Konferencja była okazją zarówno do podsumowania "Akcji Zima", jak i podziękowania za współpracę wszystkim służbom, instytucjom i organizacjom pozarządowym zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.

_______________________________________________________________________________________________

Przypomnijmy, celem "Akcji Zima" - jak co roku - była pomoc osobom bezdomnym w tym szczególnym okresie. Ostatnia edycja rozpoczęła się 1 listopada 2012 i zakończyła się 8 kwietnia 2013 roku.

W realizacji przedsięwzięcia MOPR w Szczecinie współpracował z wieloma instytucjami i organizacjami. Są to: Straż Miejska, Policja, Miejska Izba Wytrzeźwień, Straż Ochrony Kolei, szpitale, pogotowie, Stowarzyszenie "Feniks" - prowadzące Pogotowie Zimowe i inne organizacje pozarządowe, prowadzące schroniska.

W ramach "Akcji Zima" MOPR podejmował wspólne działania ze Strażą Miejską. Miały one na celu zlokalizowanie koczowisk, w których przebywają osoby bezdomne, a także identyfikację tych osób. Podczas penetracji pustostanów, dzikich działek, opuszczonych altan, bunkrów i okolic węzłów ciepłowniczych nawiązywaliśmy kontakt z osobami bezdomnymi i informowaliśmy ich o możliwości skorzystania ze schronisk. W sytuacji odmowy skorzystania z tej formy pomocy zabezpieczaliśmy podstawowe potrzeby klientów, oferując im gorące posiłki w barze lub opał (w razie posiadania pieców).

W trakcie Pogotowia Zimowego 2012/2013 - na podstawie harmonogramu otrzymywanego z Policji - zaplanowano 34 wyjazdy (odbyły się 32).

Pracownicy Sekcji Pracy Socjalnej podejmowali dodatkowe wyjazdy zarówno we własnym zakresie, jak i wspólnie ze Strażą Miejską. W sumie odbyło się 44 wyjazdów, dzięki którym udało się dotrzeć do 433 środowisk osób bezdomnych. Ponadto zainicjowane zostały wspólne wyjazdy w godzinach wieczornych z Caritas i Strażą Miejską. Ich celem było wydawanie osobom bezdomnym przebywającym w różnych miejscach paczek świątecznych, gorącej zupy i herbaty.

Dodatkowo w nocy z 7 na 8 lutego 2013 r. z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych. Koordynatorem przedsięwzięcia na terenie Szczecina był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Podczas badania udało się dotrzeć do 1111 osób.

Jak co roku osoby bezdomne, będące klientami MOPR, otrzymały skierowania na badania RTG klatki piersiowej. W 2012 roku dotyczyło to 76 osób. Wydawaliśmy również 108 skierowań do łaźni PCK.

MOPR kontynuował działania zmierzające do pomocy osobom bezdomnym poprzez ponowne rozesłanie ulotki informacyjnej o "Pogotowiu Zimowym dla Osób Bezdomnych 01.11.2011 r. - 31.03.2012 r.". Ulotki trafiły m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, STBS-u, ZBiLK-u, ZDiTM-u, PKP, PKS-u. Materiał zawierał apel w sprawie niezwłocznego informowania MOPR oraz Pogotowia Zimowego o osobie bezdomnej przebywającej na klatkach schodowych, przystankach autobusowych i tramwajowych, dworcu PKP i PKS lub w innych miejscach.

W okresie Pogotowia Zimowego 2012/2013 MOPR dysponował miejscami w schroniskach na podstawie umów zawartych między Miastem Szczecin a organizacjami. Do 31.12.2012 roku dysponowaliśmy łącznie 535 miejscami (cztery schroniska Caritas - 205 miejsc, dwa schroniska Stowarzyszenia Feniks - 215 miejsc, schronisko Polsko-Belgijskiego Towarzystwa Pomocy Socjalnej Szczecin-Antwerpia - 60 miejsc, schronisko Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej - 55).

Natomiast od 01.01 do 31.03.2013 r. sytuacja przedstawiała się następująco: cztery schroniska Caritas - 205 miejsc, dwa schroniska Stowarzyszenia Feniks - 205 miejsc, schronisko Stowarzyszenia "Złoty Wiek" - 40 miejsc, schronisko PKPS - 55 miejsc. W sumie do dyspozycji mieliśmy 505 miejsc.

W sumie z pobytu w schroniskach skorzystało 488 osób.

W trakcie Pogotowia Zimowego 2012/2013 przeprowadzono zaś łącznie 2 187 wywiadów środowiskowych.