Zmiana numerów rachunków bankowych MOPR

2013-05-27 10:04
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje, że od 1 czerwca 2013 r. ulegną zmianie numery rachunków bankowych MOPR.

Informacje o nowych rachunkach bankowych można uzyskać pod numerami telefonu:
91 48 57 601, 91 48 57 500 lub na stronie internetowej: www.mopr.szczecin.pl
Poniżej nowe numery rachunków bankowych.

NAZWA BANKU: PKO BANK POLSKI SA

Stary numer rachunku bankowego funkcjonujący do 31 maja 2013 r. Nowy numer rachunku bankowego obowiązujący od 1 czerwca 2013 r. Cel prowadzenia rachunku bankowego
43 1240 3927 1111 0000 4099 2185
96 1020 4795 0000 9702 0278 0872
podstawowa działalność statutowa
95 1240 3927 1111 0010 1690 4854
04 1020 4795 0000 9502 0278 0880
Program Operac.Kapitał Ludzki
48 1240 3927 1111 0010 4573 1287
46 1020 4795 0000 9902 0278 0898
partnerstwo-dorosłość
46 1240 3927 1111 0000 4099 2228
86 1020 4795 0000 9802 0278 0906
PFRON
62 1240 3927 1111 0000 4099 2231
91 1020 4795 0000 9602 0278 0914
Fundusz Socjalny
69 1240 3927 1111 0010 4622 9004
96 1020 4795 0000 9402 0278 0922
program minister.-asystent rodz.-ed.1
88 1240 3927 1111 0010 4622 9147
04 1020 4795 0000 9202 0278 0930
program minister.-dziecko w rodzinie
03 1240 3927 1111 0010 4622 9222
46 1020 4795 0000 9602 0278 0948
Aktywny Samorząd - PFRON
81 1240 3927 1111 0010 4707 3464
70 1020 4795 0000 9102 0278 0955
tworz.standardów usł.pokl
15 1240 3927 1111 0010 4871 1527
02 1020 4795 0000 9802 0278 0963
wsparcie rodz.i rodz.dom dz.
16 1240 3927 1111 0010 4871 1703
07 1020 4795 0000 9602 0278 0971
koord.pieczy ed.nr 2
70 1240 3927 1111 0010 4833 0685
25 1020 4795 0000 9102 0278 0989
koord.pieczy zast.p.min.
25 1240 3927 1111 0010 4833 0816
54 1020 4795 0000 9802 0278 0997
asystent rodz.-ed.nr 2
17 1240 3927 1111 0010 1690 4900
08 1020 4795 0000 9302 0278 1003
Prace społecznie-użyteczne
80 1240 3927 1111 0000 4099 2198
13 1020 4795 0000 9102 0278 1011
Depozyt
69 1240 3927 1111 0000 4099 2202
55 1020 4795 0000 9502 0278 1029
program POKL KIS
96 1240 3927 1111 0010 2098 3977
60 1020 4795 0000 9302 0278 1037
program minister.-nikt nie jest
66 1240 3927 1111 0010 3712 7160
65 1020 4795 0000 9102 0278 1045
RK pomocn.-PZOON

Dokumenty do pobrania: