Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

2013-05-30 09:53
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest szczególną okazją do wyrażenia uznania
dla trudnej i odpowiedzialnej roli rodziców zastępczych.

Z tej okazji pragniemy złożyć
rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka
podziękowania za ich ważną, odpowiedzialną i trudną misję
związaną z opieką i troską o przyjęte do rodziny dzieci.

Jednocześnie życzymy Państwu dużo zdrowia i pomyślności
w wychowaniu dzieci oraz wiele radości i satysfakcji w życiu osobistym.

Dyrektor i Pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Szczecin, dnia 30 maja 2013 r.