Otwarcie Pogotowia Rodzinnego

2009-07-02 09:57
Serce i dom dla maluchów pozbawionych opieki rodziców

W dniu 30 czerwca 2009 r. nastąpiło oficjalne otwarcie w naszym mieście kolejnego Pogotowia Rodzinnego.
Od dnia 29 kwietnia 2009 r., kiedy to na mocy umowy zawartej pomiędzy Prezydentem Miasta Szczecin, reprezentowanym przez Pana Marcina Jandę, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, a Panią Agnieszką Koczot prowadzącą, Pogotowie Rodzinne Nr 24 otworzyło formalnie swoje podwoje.
Pierwsza trójka dzieci, rodzeństwo - 3 letnia Dominika i 5 letni Dominik oraz 2 letnia Karolina, została przyjęta do niespokrewnionej z dzieckiem zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego już 1 maja 2009 r.
Mimo że nowe, to już z tradycjami i to rodzinnymi. Prowadzi je bowiem córka Państwa Emilii i Krzysztofa Koczot, którzy od dwóch lat pełnią funkcję zawodowej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. Założyli je wcześniej, właśnie za namową córki Agnieszki, która teraz bogatsza w bagaż doświadczeń rodziców, sama zdecydowała się pójść w ich ślady, otwierając własne Pogotowie i serce dla dzieci czasowo potrzebujących opieki i wychowania.
Duży dom położony w reprezentacyjnej dzielnicy Szczecina, znakomicie wyposażony, z dużym, ładnym ogrodem zapewnia dzieciom bardzo dobre warunki, tworząc jednocześnie oazę ciszy i spokoju tak potrzebnych jego mieszkańcom.
Aktualnie w Mieście Szczecin funkcjonuje 12 niespokrewnionych z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego - tzw. Pogotowi Rodzinnych.

Zdjęcia