Uwaga na złodziei !!!

2013-06-05 18:23
W związku z otrzymanym sygnałem, dotyczącym okradania osób starszych przez złodziei, podszywających się m.in. pod pracowników socjalnych i pracowników firm świadczących usługi opiekuńcze, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie apeluje do seniorów o zachowanie ostrożności.
W przypadku znalezienia się w podobnej sytuacji prosimy o kontakt z najbliższą jednostką Policji (tel. 997) lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Tożsamość pracownika socjalnego można ustalić na podstawie legitymacji służbowej. Prawdziwość zawartych w niej danych można dodatkowo potwierdzić, kontaktując się telefonicznie z właściwym Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (Północ - tel. 91 432 84 40, Prawobrzeże - tel. 91 466 80 45, Śródmieście - tel. 91 48 07 020, Zachód - tel. 91 46 46 160) lub Działem Instytucji Pomocy Społecznej (tel. 91 44 26 610).