"Wehikuł Usamodzielnienia" po raz drugi - rusza nabór do nowej edycji programu

2013-06-12 14:16
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie we współpracy z Fundacją Robinson Crusoe w Warszawie rozpoczyna nabór do nowej, drugiej już edycji programu Wehikuł Usamodzielnienia. Jego adresatem jest usamodzielniająca się młodzież w wieku od 16 do 24 lat z różnych form pieczy zastępczej.
Program Wehikuł Usamodzielnienia będzie realizowany od października 2013 do czerwca 2014 roku. Mogą wziąć w nim udział zarówno te osoby, które są jeszcze objęte pieczą zastępczą, jak i te, które opuściły już różne jej formy. Zajęcia będą odbywały się w co drugą sobotę.

Pierwsze spotkanie informacyjne dla młodzieży zainteresowanej udziałem w programie odbędzie się 24 czerwca 2013 r. w siedzibie MOPR przy al. Papieża Jana Pawła II 42 (sala nr 6, początek o godz. 17.00).

Celem programu jest pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw niezbędnych w codziennym życiu. Program zapewnia naukę i wsparcie emocjonalne.

W szczecińskim programie Wehikułu Usamodzielnienia znajdą się zajęcia, takie jak: trening umiejętności społecznych, praktyczna nauka ekonomii, aktywizacja zawodowa, przedsiębiorczość, zdrowie i zdrowy styl życia czy przepisy dotyczące usamodzielnienia.

Uczestnicy programu będą też mogli skorzystać z wyjazdowych form warsztatowych, które odbędą się w zimę i w lato. Podczas wyjazdu - oprócz zajęć merytorycznych - będą odbywać się także zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Wehikuł Usamodzielnienia to program dla Robinsonów i Robinsonek, bo tak nazywają się uczestnicy tego programu. Dzięki przedsięwzięciu młodzi ludzie znajdą wskazówki, dotyczące rozwiązywania codziennych problemowych i odnajdowania się w zwykłych sytuacjach życiowych. Młodzież będzie mogła skorzystać z doświadczenia osób prowadzących program, a także ze wsparcia innych uczestników grupy. Zajęcia będą prowadzone w formie gier, ćwiczeń symulacyjnych, warsztatów oraz wyjazdów letnich i zimowych.

Nabór młodzieży do programu Wehikuł Usamodzielnienia prowadzi Dział Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie przy ul. Słowackiego 13 i ul. Sławomira 10.

Szczegółowych informacji udzielają:
p. Bogusława Porzezińska, tel. 91 424 00 35
p. Aneta Wszołek, tel. 91 424 00 36.