Kandydaci na rodziców zastępczych poszukiwani

2013-07-26 15:43
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie szuka kandydatów na rodziców zastępczych. Już na początku września rozpoczną się zorganizowane z myślą o nich nieodpłatne szkolenia. Zainteresowani rodzicielstwem zastępczym cały czas mogą zgłaszać się do szczecińskiego MOPR.
Rodzicami zastępczymi mogą zostać osoby, które dają rękojmię właściwego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie mają jej ograniczonej ani zawieszonej, przebywają na terenie kraju, są zdolne do czynności prawnych oraz - jeśli ich to dotyczy - wypełniają obowiązek alimentacyjny. Kandydaci nie mogą być także karani i muszą cieszyć się odpowiednim stanem zdrowia. Powinni również posiadać dochód i zapewniać odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe.

Spełnianie tych warunków weryfikują pracownicy szczecińskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Po analizie złożonych przez kandydatów dokumentów i wizycie w ich miejscu zamieszkania kwalifikują zainteresowanych do udziału w obowiązkowym szkoleniu.

Na terenie Szczecina szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych niezawodowych i zawodowych oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Szkolenie obejmuje 12 sesji. Każda z nich trwa średnio 3,5 godziny. W trakcie szkolenia poruszane są zagadnienia związane m.in. z zasadami funkcjonowania i wspierania rodzinnych form pieczy zastępczej, specyfiką potrzeb dzieci, którymi z różnych powodów nie mogą zajmować się ich rodzice biologiczni, oraz sprawowaniem nad nimi opieki i wychowania. Szkolenie dotyczy również sposobów wzmacniania poczucia wartości u dzieci, które doświadczyły straty osób najbliższych i trudnych sytuacji, a także metod postępowania z dziećmi i ich rodzicami.

Pierwsze szkolenie rozpocznie się tuż po wakacjach. Jeśli ktoś zdecyduje się później, nic straconego!

- Kandydatów na rodziców zastępczych poszukujemy cały czas - mówi Wojciech Dąbrówka, rzecznik prasowy MOPR w Szczecinie. - Jeśli chętnych będzie więcej, uruchomimy kolejne edycje szkoleń - dodaje.

Na terenie Szczecina w różnych formach pieczy zastępczej przebywa obecnie ok. 1030 dzieci. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest ich ponad 230. Najbardziej korzystną dla dziecka (w sytuacji, gdy nie może przebywać u rodziców biologicznych) jest rodzinna forma pieczy zastępczej. Tu opiekę i wychowanie ma zapewnione ok. 800 dzieci. Blisko 260 z nich przebywa w rodzinach zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domach dziecka. Stąd też szczególnie poszukiwani przez MOPR są kandydaci, którzy podejmą się opieki nad dziećmi umieszczonymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w zawodowych rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym prosimy o kontakt z Działem Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie (ul. Słowackiego 13, tel. 91 422 59 55, 91 421 12 21 lub 91 422 70 27).