Rejs po Bałtyku dla młodzieży, czyli wypoczynek z socjoterapią

2013-08-07 13:38
Choć The Tall Ship Races za nami, żeglarska przygoda trwa! 13-osobowa grupa młodzieży w wieku 15-20 lat rozpoczęła rejs socjoterapeutyczny po Morzu Bałtyckim w kierunku Kopenhagi. Taką atrakcję dla podopiecznych swoich klientów przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Rejs po Bałtyku odbywa się w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu Aktywna integracja w Szczecinie, który tutejszy MOPR realizuje już od pięciu lat. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa i zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową. Od 2008 do 2012 roku z różnych form wsparcia skorzystało już prawie 1,5 tysiąca osób.

Obok osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, którym grozi wykluczenie społeczne, adresatem projektu Aktywna Integracja w Szczecinie jest młodzież w wieku 15-20 lat - zarówno z rodzin zastępczych, jak i rodzin biologicznych korzystających z pomocy szczecińskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Z myślą o młodzieży MOPR realizuje w ramach projektu wiele przedsięwzięć, które są ważne dla jej rozwoju i integracji społeczno-zawodowej. Do najważniejszych z nich należą zajęcia kompensacyjne. Dzięki grupowym i indywidualnym korepetycjom z matematyki, fizyki, chemii i języków obcych młodzi ludzie poprawiają swoje wyniki w nauce.

Bardzo ważną formą wsparcia są również wyjazdy socjoterapeutyczne. Podczas tegorocznych wakacji MOPR zaplanował 4 tego typu wyjazdy - tym razem do Krakowa. Każdy z turnusów (dwa już się zakończyły) potrwa 10 dni. Z wypoczynku skorzysta w sumie niemal 100 młodych ludzi.

Ale to nie wszystko, co przygotował MOPR. Grupa 13 młodych ludzi wypłynęła właśnie w rejs socjoterapeutyczny po Bałtyku. Na osiem dni staną się załogą szkoleniową żaglowca Kapitan Głowacki.

rejs1_640

W tym czasie będą uczestniczyć w zajęciach z żeglarstwa, etykiety żeglarskiej i meteorologii. Zostaną też włączeni do obsługi żaglowca. Podczas rejsu odbędą się zajęcia socjoterapeutyczne w formie zajęć grupowych i indywidualnych.

Celem tych zajęć jest m.in.: zaspokajanie potrzeb związanych z przynależnością do grupy rówieśniczej, nawiązaniem bliskiego kontaktu z osobą dorosłą, wyrażaniem siebie, aktywnością społeczną, a także budowanie poczucia wspólnoty grupowej, zdobycie umiejętności porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, nauka sposobów odreagowywania negatywnych emocji oraz ich rozpoznawania i nazywania, dostarczenie wiedzy na temat skutecznej i nieskutecznej komunikacji, zdobycie umiejętności wyrażania uczuć negatywnych, budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększanie poczucia własnej wartości.

Zanim młodzi ludzie wypłynęli w rejs, dyrektor szczecińskiego MOPR Marta Giezek życzyła im na pokładzie żaglowca udanego odpoczynku i niezapomnianych wrażeń.

rejs4_640

Pożegnanie młodych żeglarzy przed rejsem spotkało się ze sporym zainteresowaniem mediów, m.in. TVP Szczecin, Telewizji Pomerania, Radia WaWa, Polskiego Radia Szczecin, Kuriera Szczecińskiego i Gazety Wyborczej.

rejs3_640

W sumie odbędą się trzy rejsy. W każdym z nich weźmie udział grupa 13 młodych ludzi z rodzin zastępczych lub rodzin biologicznych korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.