Informacja o naborze kandydatów do projektu "Dorosłość, samodzielność, praca"

2013-09-09 12:26

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością informujemy, iż rusza nabór do udziału w projekcie "Dorosłość, samodzielność, praca". Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 9 września 2013 r. i potrwa do 27 września 2013 r.

Formularz rekrutacyjny projektu dostępny jest w zakładce "Pliki do pobrania" na stronie internetowej http://dsp.zarr.com.pl/news/nabor-do-udzialu-w-projekcie/ oraz w Biurze Projektu, mieszczącym się w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin (pokój nr 118 a oraz 106 - I piętro). Dokumentacja rekrutacyjna dostępna jest także w siedzibach partnerów projektu, tj.:

  1. Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" - ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin;
  2. Powiatowy Urząd Pracy w Policach - ul. Tanowska 8, 72-010 Police;
  3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie - ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin;
    Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu i szczegółowymi informacjami proszone są o kontakt
    z p. Ewą Parchimowicz, pok. 126, tel. 91 48 57 555, e-mail: eparchimowicz@mopr.szczecin.pl
Informujemy ponadto, iż na terenie powiatu łobeskiego formularze rekrutacyjne przyjmować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie - ul. Bema 27.

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie "Dorosłość, samodzielność, praca", o udział w projekcie mogą ubiegać się wychowankowie domów dziecka oraz młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat w okresie 12 miesięcy przed wejściem na rynek pracy do 12 miesięcy po wejściu na rynek pracy, przy czym za moment wejścia na rynek pracy uznaje się termin, w którym dana osoba może zostać zarejestrowana przez Powiatowy Urząd Pracy w ewidencji osób bezrobotnych zgodnie z przepisami prawa.

Formularz rekrutacyjny musi być wypełniony w języku polskim, czytelnie, wszystkie pola muszą być wypełnione. Formularz musi być podpisany przez Kandydata/tkę do udziału w projekcie oraz Jego/Jej opiekuna prawnego (jeśli dotyczy).

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu pod numerem 91-432-93-18 lub 91-432-93-34.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dokumenty do pobrania: