Rusza "Wehikuł Usamodzielnienia" - pierwsze spotkanie już w sobotę!

2013-10-10 12:36
Zapraszamy na pierwsze spotkanie dla młodzieży zainteresowanej udziałem w programie Wehikuł Usamodzielnienia. Czekamy na Was już w najbliższą sobotę o godz. 10 w siedzibie Działu Interwencji Kryzysowej MOPR przy ul. Papieża Jana Pawła 42, III piętro, pok. 5 (wejście od ul. Śląskiej). Przyszłym uczestnikom programu wręczymy harmonogram spotkań.
Program Wehikuł Usamodzielnienia będzie realizowany od października 2013 do czerwca 2014 roku. Mogą wziąć w nim udział zarówno te osoby, które są jeszcze objęte pieczą zastępczą, jak i te, które opuściły już różne jej formy.

Celem programu jest pomoc młodzieży w usamodzielnieniu poprzez zdobywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw niezbędnych w codziennym życiu. Program zapewnia naukę i wsparcie emocjonalne.

W szczecińskim programie Wehikułu Usamodzielnienia znajdą się zajęcia, takie jak: trening umiejętności społecznych, praktyczna nauka ekonomii, aktywizacja zawodowa, przedsiębiorczość, zdrowie i zdrowy styl życia czy przepisy dotyczące usamodzielnienia.

Uczestnicy programu będą też mogli skorzystać z wyjazdowych form warsztatowych, które odbędą się w zimę i w lato. Podczas wyjazdu - oprócz zajęć merytorycznych - będą odbywać się także zajęcia sportowe i rekreacyjne.

Wehikuł Usamodzielnienia to program dla Robinsonów i Robinsonek, bo tak nazywają się uczestnicy tego programu. Dzięki przedsięwzięciu młodzi ludzie znajdą wskazówki, dotyczące rozwiązywania codziennych problemowych i odnajdowania się w zwykłych sytuacjach życiowych. Młodzież będzie mogła skorzystać z doświadczenia osób prowadzących program, a także ze wsparcia innych uczestników grupy. Zajęcia będą prowadzone w formie gier, ćwiczeń symulacyjnych, warsztatów oraz wyjazdów letnich i zimowych.