Pierwsze koty za płoty...

2009-07-17 12:33
W Dziale Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie niedawno zakończył się cykl ośmiu spotkań korekcyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku 10-13 lat pochodzących z rodzin, w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze w związku z istnieniem w rodzinie problemu alkoholowego, zjawisk przemocy. Programem zostały objęte dzieci uczestniczące w zajęciach placówek wsparcia dziennego i pochodzące
z rodzin będących "pod opieką" ww. Działu.
Zakładanym efektem zajęć było: zwiększenie świadomości dzieci na temat przemocy, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemami podejmowania decyzji oraz dokonywania właściwych wyborów, kształtowanie postawy asertywnej, przekazanie pozytywnych wzorów zachowań, uczenie rozpoznawania i wyrażania emocji, poznawanie konstruktywnych sposobów odreagowania napięć związanych z trudnymi sytuacjami
w rodzinie, podniesienie samooceny.
Zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga odbywały się w poniedziałki w godzinach popołudniowych w siedzibie Działu Wsparcia Dziennego przy Al. Jana Pawła II 42. Z rodzicami tych dzieci odbywały się i dalej trwają indywidualne konsultacje i oddziaływania mające na celu zniwelowanie niekorzystnych zjawisk występujących w rodzinie.
Od września 2009 r. planowane jest prowadzenie kolejnej 14-osobowej grupy dzieci biorących udział w spotkaniach, jak również praca z ich rodzicami.
Informacje na ten temat uzyskać można od pracowników Działu Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie pod numerem telefonu: 091 3118941
lub 091 3118943.
Serdecznie zapraszamy.