Rodzice zastępczy uczestniczyli w "Warsztacie Usamodzielniania"

2013-12-10 11:33
25 listopada br. w gościnnych wnętrzach szczecińskiego Zespołu Szkół Salezjańskich odbyły się "Warsztaty Usamodzielniania", zorganizowane przez Dział Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie. Spotkanie miało na celu zwiększenie kompetencji rodziców zastępczych w zakresie wspierania usamodzielniania młodzieży po 15 roku życia, będącej pod ich opieką.
Rodziny zastępcze zostały zapoznane z przepisami związanymi z usamodzielnieniem, indywidualnym programem usamodzielnienia oraz możliwością zamieszkania młodzieży po ukończeniu 18 roku życia w mieszkaniach chronionych w Szczecinie. Jedna z lokatorek mieszkania podzieliła się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat funkcjonowania w mieszkaniu chronionym.

Podczas warsztatów przedstawiono również program wsparcia dla młodzieży powyżej 15 roku życia w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja w Szczecinie".

W formie aktywnych warsztatów przeprowadzonych przez trenerów z Fundacji "Robinson Crusoe" z Warszawy rodziny zastępcze pracowały w czterech obszarach tematycznych: "samodzielność jako kluczowa kompetencja", "samodzielność jako zbiór umiejętności życiowych", "poczucie własnej wartości usamodzielniającego jako klucz do dobrego usamodzielnienia" i "rola dorosłych we wspieraniu procesu usamodzielnienia".

Uczestnicy otrzymali sporo informacji na temat programu "Wehikuł Usamodzielnienia" oraz podejmowanych w jego ramach działań. Dowiedzieli się, że program jest prowadzony w Szczecinie już od roku, a jego adresatem jest młodzież szykująca się do samodzielnego życia i doświadczająca jego początków.

Warsztaty wzbogacił program artystyczny pt. "Lekcja grozy" w wykonaniu wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem jego uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w warsztatach oraz przekazaniem przygotowanych przez Fundację "Robinson Crusoe" materiałów na temat procesu usamodzielniania młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą.

Zdjęcia