"Zabawa Mikołajkowa" dla dzieci z pieczy zastępczej

2013-12-10 11:56
Ostatnia sobota upłynęła dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej pod znakiem "Zabawy Mikołajkowej". Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprosił na spotkanie 286 dzieci w wieku od 2 do 9 lat.
Impreza odbyła się w Zespole Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu. Wspólna zabawa, połączona z nauką piosenek o tematyce zimowo-świątecznej, wprowadziła dzieci w nastrój oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Spotkanie uświetnił Święty Mikołaj, który rozdał dzieciom upominki.

Nad przygotowaniami i przebiegiem imprezy czuwali pracownicy Działu Pieczy Zastępczej szczecińskiego MOPR.