Klub Integracji Społecznej podsumował II edycję projektu

2013-12-18 15:32
Sala Kominkowa Klubu 13 MUZ gościła dziś uczestników projektu "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie". Podczas uroczystego podsumowania II edycji przedsięwzięcia omówiono jego założenia i efekty. Organizatorzy zapewnili zebranym sporo atrakcji.

Uroczystość rozpoczął Jacek Cerebież-Tarabicki, zastępca dyrektora szczecińskiego MOPR.

2_640

Dalszą część spotkania poprowadziła Justyna Sobień, koordynator projektu "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie". Z dokonanej przez nią prezentacji można było dowiedzieć się, jakie są cele projektu i w jakim stopniu udało się je dotąd osiągnąć.

1_640

Przypomnijmy, głównym celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 120 szczecinian, w tym 70 kobiet i 50 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, tj. od 18 do 64 lat. Osoby te muszą być długotrwale bezrobotne i korzystać z pomocy Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście. W ramach projektu przewidziano kilka rodzajów wsparcia. Należą do nich: oddziaływania terapeutyczne, zajęcia edukacyjno-pomocowe, poradnictwo prawno-administracyjne i działania zatrudnieniowe.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 marca 2012 do 31 maja 2015 roku. II edycję projektu ukończyło 43 uczestników.

Po zakończeniu prezentacji przyszedł czas na podziękowanie uczestnikom za wzięcie udziału w projekcie i rozdanie im okolicznościowych dyplomów.

nagroda_kis_640

Chwilę później rozpoczęła się część nieoficjalna. Szczecińska Grupa Improwizacyjna "Pod Pretekstem" porwała zebranych do wspólnej zabawy. Gry słowne, improwizowane sceny i mnóstwo śmiechu - to wszystko stało się udziałem docenionych uczestników projektu.

sgi2_640

Na zakończenie imprezy Jacek Cerebież-Tarabicki, zastępca dyrektora MOPR pokroił uroczysty tort, którym poczęstowano zebranych.

tort_800_01