Mądra aktywizacja - dawanie wędki zamiast ryby

2013-12-19 10:26
Szkolenia zawodowe i staże dla bezrobotnych, wyjazdy socjoterapeutyczne, zajęcia z pisania CV, a dla młodzieży rejsy po Bałtyku z psychologiem. "Aktywna integracja w zczecinie" to projekt szczecińskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który ma zaktywizować osoby korzystające z pomocy społecznej.
Projekt jest realizowany od ponad pięciu lat. W tym czasie blisko 1700 osób skorzystało ze wsparcia, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przygotowując projekt, MOPR wyznaczył trzy główne obszary interwencji. W grupach szczególnie potrzebujących pomocy znaleźli się bezrobotni, młodzież w wieku 15 - 20 lat z rodzin zastępczych i biologicznych oraz niepełnosprawni. To właśnie dla tych grup zostały opracowane specjalne sposoby pomocy.

Powrót do pracy


W 2013 roku ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie z powodu braku pracy i wynikającej z tego trudnej sytuacji materialnej i życiowej korzystało blisko 9 000 osób (z ponad 17 000 klientów). Z tego też względu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, realizując projekt systemowy "Aktywna integracja w Szczecinie" w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie, objął wsparciem osoby, które mają problem z aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia. Z 416 osób uczestniczących w projekcie 203 było aktywizowanych zawodowo z uwagi na długotrwale bezrobocie wynikające z braku kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy.

Aby powrót na rynek pracy był skuteczny osoby korzystały przede wszystkim z pomocy asystentów rodzin, socjoterapeutów i konsultacji psychologicznych. Wsparcie tego rodzaju miało wyposażyć uczestników w tzw. kompetencje społeczne. Dopiero na kolejnych etapach aktywizacji były szkolenia, podczas których bezrobotni nabywali umiejętności m.in. w takich zawodach jak technolog robót wykończeniowych, spawacz, elektryk czy profesjonalny sprzedawca.

Wsparcie ze strony doradcy zawodowego i pośrednika pracy, którzy uczyli jak skutecznie przygotowywać dokumenty aplikacyjne oraz ubiegać się o pracę, uzupełniało działania projektowe i prowadziło do podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektu.

Stawiamy na młodzież

Jedną z grup, która w sposób szczególny jest otoczona opieką w ramach projektu, jest młodzież. W 2013 roku 128 osób w wieku od 15 do 20 lat z rodzin zastępczych lub biologicznych korzystających z pomocy społecznej brało udział projekcie.

Dzięki precyzyjnej diagnozie potrzeb i oczekiwań młodzieży oraz środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano i zrealizowano szereg działań i instrumentów aktywnej integracji. Wśród najważniejszych znalazły się zajęcia kompensacyjne. Grupowe i indywidualne korepetycje z matematyki, fizyki, chemii, matematyki czy też języków obcych pomogły uczestnikom w poprawieniu wyników w nauce.

Istotnym elementem wsparcia były również wyjazdy socjoterapeutyczne. W trakcie kilkunastodniowych pobytów w Krakowie młodzież nie tylko mogła skorzystać w okresie wakacyjnym z wypoczynku i zaplanowanych atrakcji, ale i uczestniczyć pod okiem psychologów w warsztatach i konsultacjach indywidualnych, które pomagały w rozwiązywaniu wielu bardzo poważnych kłopotów i problemów życiowych.

Projekt był również okazją do rozbudzania zainteresowań i pasji - część osób brała udział w rejsie na Morzu Bałtyckim na pokładzie żaglowca "Kapitan Głowacki".

7.08.2013_rejs_dla_modziey_po_batyku__aktywna__integracja_14_640

Projekt "Aktywna integracja w Szczecinie" pokazał jak ważne jest wsparcie dla młodzieży. Dzięki indywidualnemu podejściu pracowników socjalnych i zaangażowaniu specjalistów udało się nie tylko stworzyć bardzo atrakcyjne formy wsparcia, ale i rzeczywiście pomóc uczestnikom na drodze do samodzielności i dorosłości.

Wsparcie dla potrzebujących


Niepełnosprawni, których pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest ponad 4 tysięcy, również objęci zostali pomocą. W tym roku działania były skierowane do 85 osób chorych psychicznie lub niewidomych.

Podczas udziału w projekcie Uczestnicy mogli skorzystać przede wszystkim z wyjazdów socjoterapeutycznych, podczas których byli przygotowywani do funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie. Treningi interpersonalne, budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie własnego poczucia wartości oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie dawały Uczestnikom okazję do podniesienia kompetencji społecznych. Wyjazdy były uzupełnianie wsparciem terapeutów oraz psychologa. W połączeniu z zaangażowaniem pracowników socjalnych Biura Projektu oferowane wsparcie miało na celu pomoc w funkcjonowaniu Uczestnikom w rodzinie i społeczności lokalnej.