Pilotażowy Program "Aktywny Samorząd"

2014-01-03 10:11
Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zakończył realizację pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" 2013 r.

W chwili obecnej Wydział Realizacji Programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracowuje zasady programu na 2014 rok. Prace mają trwać do końca stycznia. Po ogłoszeniu zasad przez Fundusz oraz po podpisaniu przez Prezydenta Miasta Szczecin umowy o przystąpieniu do realizacji Programu w 2014 roku, na stronie internetowej MOPR zostaną udostępnione do pobrania druki wniosków oraz aktualne informacje o Programie.