AKTYWNY SAMORZĄD 2014

2014-03-11 08:06
Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie rozpoczął realizację Pilotażowego Programu "AKTYWNY SAMORZĄD 2014"(MODUŁ I i MODUŁ II)
Cel główny programu - wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.


Termin przyjmowania wniosków upływa :

MODUŁ I
- 30 września 2014 roku

MODUŁ II
- 30 marca 2014 roku dla trwającego semestru
- 30 września 2014 roku dla następnego semestru