Zakończenie Akcji Zima 2013/2014

2014-04-11 09:02
Szanowni Państwo, w dniach od 1 listopada 2013 r. do 31 marca 2014 r. na terenie miasta Szczecin prowadzona była "Akcja Zima", której celem jest pomoc osobom bezdomnym w tym trudnym okresie.

Zima jest zawsze okresem wzmożonej pracy. Pomoc niesiona osobom bezdomnym wymaga wspólnego działania wielu służb i instytucji.

Serdecznie dziękuję w imieniu własnym oraz pracowników, wszystkim którzy wspierali Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w tegorocznej Akcji.

Marta Giezek
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w SzczecinieKrótkie, liczbowe podsumowanie tegorocznej "Akcji Zima":

Liczba osób przebywających w schroniskach: 436 (370 osób z ostatnim meldunkiem w Szczecinie, 66 osób z innych gmin - stan na dzień 31.03.2014)
Największe zapełnienie placówek podczas zimy: 503 (435 osób z ostatnim meldunkiem w Szczecinie, 68 osób z innych gmin)
Liczba wydanych skierowań do schronisk: 422
Wspólne patrole pracowników Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, Policji, Straży Miejskiej i Stowarzyszenia Feniks: 54
Wyjazdy interwencyjne pracowników Działu Pomocy Osobom Bezdomnym i Straży Miejskiej: 36
Liczba bezdomnych, która nie wyraziła zgody na pobyt w schronisku: 240