Zapraszamy na festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego!

2014-05-05 13:13
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Dział Pieczy Zastępczej uprzejmie zaprasza na Festyn Rodzinny, podczas którego wspólnie będziemy świętować Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, a także czynnie promować spędzanie czasu z dziećmi.

Zabawa odbędzie się 8 czerwca 2014 r. w godzinach 12 - 15 w Zespole Szkół Salezjańskich, przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie.

Podczas Festynu przewidziane są liczne atrakcje, niespodzianki oraz konkursy dla wszystkich grup wiekowych - dzieci, młodzieży i opiekunów, a także nagrody dla uczestników zabawy.

Konkurs!


Jednocześnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie informuje, że w związku z festynem został ogłoszony konkurs fotograficzno-plastyczny pt. ,,Super Rodzina zabawą dzień rozpoczyna".

Prace należy dostarczyć do Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Sławomira 10, pokój nr 5 nie później niż do dnia 20 maja 2014 r. do godz. 15:00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas festynu.

Regulamin konkursu:

R E G U L A M I N
konkursu fotograficzno-plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem:

"Super rodzina zabawą dzień rozpoczyna"

I. Organizatorami konkursu jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie Dział Pieczy Zastępczej ul. Sławomira 10

II. Celem konkursu jest:

-ukazanie możliwości spędzania wspólnie czasu wolnego w dowolnym miejscu i czasie
-podkreślenie wartości rodzinnych
-ujęcie wyjątkowych chwil spędzonych z rodziną

III. Kategorie konkursu:

-wiekowa:
I dzieci do 8 roku życia
II dzieci od 9 do 18 roku życia

IV. Zasady konkursu:

-Jeśli na zabawę masz ochotkę możesz zrobić maksymalnie jedną fotkę, bądź obrazek dla odmiany w dowolny sposób wykonany;
-w konkursie może wziąć udział każda dziecinka bądź cała rodzinka;
-praca wykonana musi zostać zatytułowana i przez autora podpisana;
-rozmiar pracy nie jest narzucany, w dowolnej wielkości jest przyjmowany;

Weź sprawy w swoje ręce, dostarcz pracę jak najprędzej do Działu Pieczy
Zastępczej! Adres Sławomira 10, za ulicą Domem Marynarza i pamiętaj pracę dostarcz przed 20 maja!!!
Z każdej kategorii wiekowej zostanie zwycięzca wyłoniony i fajnie nagrodzony!

V. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
bezpłatnego zatrzymania prac nagrodzonych i wyróżnionych,

VI. Terminarz:
-dostarczenie prac do 20 maja 2014 r. do godziny 15:00 do pokoju nr 5
-ogłoszenie wyników konkursu 8 czerwca 2014 r. (niedziela-podczas festynu z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego)

Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptowaniem niniejszego regulaminu.