Nowe informacje na temat Błękitnych i Żółtych Kart

2014-05-09 12:10
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wprowadza nowy wzór Błękitnych i Żółtych Kart - dodawanych jako załącznik podczas wszczynania procedury "Niebieskiej Karty".
"Błękitna Karta" to kompleksowa informacja dla wszystkich osób, które doznają przemocy
w rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie podczas wszczynania procedury "Niebieskiej Karty" przez uprawnione służby rozdaje dodatkowe załączniki.

Na "Błękitnej Karcie" znajdują się najważniejsze telefony do szczecińskich instytucji, które udzielają pomocy. Ponadto można znaleźć na niej informacje odnośnie rodzajów przemocy i na temat sposobów udzielania pomocy w konkretnych przypadkach.

W nowych wzorach szczególny nacisk położony został na zwrócenie uwagi na przemoc psychiczną, ekonomiczną i zaniedbania, a nie tylko na przemoc fizyczną.

"Żółtą Kartę" otrzymują osoby stosujące przemoc w rodzinie - podobnie jak na boisku piłkarskim faulujący zawodnik. "Żółta Karta" informuje o tym, że przemoc jest przestępstwem i mówi o konsekwencjach prawnych za stosowanie przemocy wobec członków rodziny.

Nowe wzory Błękitnych i Żółtych Kart: