Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - Konsultacje w Dziale Pieczy Zastępczej

2014-05-29 08:31
Obchody dnia rodzicielstwa zastępczego zaplanowane są na przełom maja i czerwca 2014 r. W tym roku zostały one podzielone na dwa najważniejsze wydarzenia - dzień konsultacyjny oraz festyn rodziny.

Dzień konsultacyjny odbędzie się 30 maja 2014 roku w obu siedzibach Działu Pieczy Zastępczej przy ul. Słowackiego 13 oraz przy ul. Sławomira 10 w godzinach od 07:30 do 19:00. Będzie to spotkanie dla opiekunów zastępczych, wychowanków i kandydatów na rodziny zastępcze. Jest to znakomita okazja dla wszystkich osób, które nie mogą przyjść do Działu w godzinach jego pracy.

Podczas spotkania osoby zainteresowane będą miały okazję porozmawiać na wszelkie tematy związane z rodzicielstwem zastępczym. Porad będą udzielać przede wszystkim koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz inni pracownicy Działu Pieczy Zastępczej, ponadto asystenci rodziny i specjaliści Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Będzie można dowiedzieć się kto może zostać rodzicem zastępczym i jakie trzeba spełnić wymogi.
Festyn z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego odbędzie się 8 czerwca 2014 roku w Zespole Szkół Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie. Będzie to okazja do spotkania dla wszystkich rodzin zastępczych, wspólnej zabawy, oraz zapoznania się z problematyką pieczy zastępczej.

O szczegółach tego spotkania poinformujemy w odrębnej informacji.

Obecnie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem rodzicielstwa zastępczego w dniu 30.05.2014r. do Działu Pieczy Zastępczej w wydłużonym czasie urzędowania tj. do godziny 19.00.