Aktywny Samorząd 2014 – Uwaga!!!

2014-06-26 08:44
Decyzją Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmieniony został termin przyjmowania wniosków w Module I programu Aktywny Samorząd.

Wnioski te będą przyjmowane do dnia 30 sierpnia 2014 roku.

Prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów w Module I programu Aktywny Samorząd tj. do:
  • zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • uzyskania prawa jazdy kategorii B,
  • zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,
muszą złożyć wnioski do dnia 30 sierpnia 2014 roku.

Zgodnie z wyjaśnieniami PFRON skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

W Module II wnioski nadal będą przyjmowane do 30 września 2014 roku.