Spotkanie informacyjne dot. zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

2014-10-10 10:22
We wtorek, 14 października w godzinach 16:30 - 18:00 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza do Sali Kominkowej, Klubu 13 Muz przy placu Żołnierza Polskiego 2, na spotkanie informacyjne dotyczące zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Nowelizacja ustawy już weszła w życie, a zakres zmian w przepisach już obowiązujących oraz tych, które wejdą w życie w nadchodzących miesiącach jest bardzo obszerny. Podczas spotkania zostaną omówione najważniejsze punkty nowelizacji, co z pewnością ułatwi przystosowanie się do nowych przepisów.

Spotkanie przeznaczone jest przede wszystkim dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym.