Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem

2014-10-24 10:00
Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, możesz skorzystać z darmowej pomocy ze strony organizacji pozarządowych otrzymujących dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.
Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, nie obawiaj się zgłosić do takiej organizacji.

Listę adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na strona Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.