Pogotowie zimowe dla osób bezdomnych 2014/2015

2014-11-03 10:23
Zima jest okresem najtrudniejszej i wzmożonej pracy dla instytucji, które niosą pomoc osobom bezdomnym. Pogotowie Zimowe jak co roku będzie działało od 1 listopada do 31 marca. W tym czasie pracownicy MOPR, Stowarzyszenia Feniks wspólnie z innymi instytucjami oraz służbami mundurowymi intensyfikują swoje działania, aby udzielić jak najlepszej pomocy osobom bezdomnym, dla których zima to wyjątkowo trudny okres.
W dniu 21 października 2014 roku odbyło się spotkanie wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas corocznego Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych. Wzięli w nim udział przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych, Komendy Miejskiej Policji, Komendy Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Stowarzyszenia Feniks, szczecińskich szpitali, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Caritasu, Miejskiej Izby Wytrzeźwień oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Podczas spotkania omawianie były procedury oraz zakres współpracy podczas Pogotowia Zimowego. Wszystkie służby oraz instytucje są gotowe na kolejny okres wytężonej pracy. Procedury stosowane w poprzednich latach sprawdzają się bardzo dobrze, dlatego nie nastąpiły zmiany w wypracowanych działaniach.

Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych będzie trwało od 1 listopada 2014 r., do 31 marca 2015 r. Na terenie Szczecina funkcjonuje 7 schronisk dla osób bezdomnych, w których w okresie zimowym znajduje się 505 miejsc.
  • Schronisko przy ul. Zamkniętej 5 (Stowarzyszenie Feniks - 185 miejsc)
  • Schronisko przy ul. Tczewskiej 32 (PKPS - 55 miejsc)
  • Schronisko dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Hryniewieckiego (Stowarzyszenie "Złoty Wiek" - 60 miejsc)
  • Schronisko dla kobiet, ul. Piaseczna 4 (Caritas - 45 miejsc)
  • Schroniska przy ul. Strzałkowskiej 24, Racibora 62, Nehringa 14 (3 placówki Caritasu - w sumie 160 miejsc).

W okresie zimowym pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzą intensywne działania z Policją i Strażą Miejską mające na celu zlokalizowanie koczowisk, w których przebywają osoby bezdomne i ich identyfikację. Tego rodzaju patrole przeprowadzane są kilka razy w miesiącu. Osoby bezdomne są wówczas informowane o możliwości skorzystania z miejsca w schronisku wraz z podaniem adresu placówek. W razie odmowy pomocy pracownicy zabezpieczają podstawowe potrzeby takiej osoby oferując np. pomoc w formie gorącego posiłku w barze.
Ponadto w przypadku otrzymania zgłoszenia o osobie bezdomnej przebywającej w dowolnym miejscu na terenie Szczecina pracownik Działu Pomocy Osobom Bezdomnym, wraz z patrolem straży miejskiej lub samodzielnie, udaje się na miejsce i przeprowadza interwencję, aby pomóc osobie bezdomnej.

Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował również ulotkę informacyjną, która trafi do m. in. spółdzielni mieszkaniowych, STBS, ZBiLK, ZDiTM, PKP, PKS. Można znaleźć w niej wszelkie informację o tym jak zachować się w przypadku osoby bezdomnej przebywającej na klatkach schodowych, przystankach, dworcach lub w innych miejscach.

Zdjęcia