V Kampania „Białej Wstążki”: Konferencja

2014-11-27 17:36
W czwartek 27 listopada odbyła się konferencja pt. "Przemoc jako współczesne zagrożenie zdrowia publicznego" w ramach V Kampanii "Białej Wstążki" pod hasłem Szczecin przemocy mówi NIE. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji ze Szczecina i z regionu.
Spotkanie odbyło się w Sali lokalu "P1erwsze Miejsce" w Szczecinie. Podczas konferencji prelegentami byli Grzegorz Wrona - prawnik, znawca problematyki przeciwdziałania przemocy, eksperta Stowarzyszenia "Niebieska Linia", autor komentarza do procedury Niebieskiej Karty, oraz Pani prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uczestnicy konferencji obejrzeli także premierowy pokaz bajki edukacyjnej dla dzieci opowiadającej o problemie przemocy w rodzinie przygotowanej przez pracowników Działu Interwencji Kryzysowej MOPR.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz miasta, władz województwa, wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, jednostek pomocy społecznej ze Szczecina i regionu, oświaty oraz placówek ochrony zdrowia.Po pierwszej części spotkania odbyły się warsztaty w dwóch grupach o tematyce:
• Konsekwencje zdrowotne oraz praca z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc
• Konsekwencje społeczne oraz praca z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc
Zdjęcia