Mądra aktywizacja - dawanie wędki zamiast ryby

2014-12-04 10:49
Szkolenia zawodowe i staże dla bezrobotnych, wyjazdy socjoterapeutyczne, zajęcia z pisania CV, a dla młodzieży rejsy po Bałtyku z psychologiem. "Aktywna integracja w Szczecinie" to projekt szczecińskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który aktywizował osoby korzystające z pomocy społecznej.
Projekt jest realizowany jest od 2008 roku. W tym czasie ponad 2200 osób skorzystało ze wsparcia, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe lub kompetencje społeczne. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przygotowując projekt MOPR wyznaczył trzy główne obszary interwencji. W grupach szczególnie potrzebujących pomocy znaleźli się bezrobotni, młodzież w wieku 15 - 20 lat z rodzin zastępczych i biologicznych oraz niepełnosprawni. To właśnie dla tych grup zostały opracowane specjalne sposoby pomocy.


Powrót do pracy


W 2014 roku ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie z powodu braku pracy i wynikającej stąd trudnej sytuacji materialnej i życiowej korzystało blisko 9 000 osób (z ponad 17 000 klientów).
Z tego też względu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, realizując projekt systemowy "Aktywna integracja w Szczecinie" - w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczecinie - objął wsparciem osoby, które mają problem z aktywnym poszukiwaniem zatrudnienia.
Z 450 osób uczestniczących w roku bieżącym w projekcie 105 było aktywizowanych zawodowo z uwagi na długotrwale bezrobocie wynikające z braku kwalifikacji dostosowanych do wymagań rynku pracy.
Aby powrót na rynek pracy był skuteczny osoby korzystały przede wszystkim z pomocy asystentów rodzin, socjoterapeutów i konsultacji psychologicznych. Wsparcie tego rodzaju miało wyposażyć uczestników tzw. kompetencje społeczne. Dopiero na kolejnych etapach aktywizacji prowadzone były szkolenia, podczas których bezrobotni nabywali umiejętności m.in. w takich zawodach jak technolog robót wykończeniowych, spawacz czy profesjonalny sprzedawca.
Wsparcie ze strony doradcy zawodowego i pośrednika pracy, którzy uczyli jak skutecznie przygotowywać dokumenty aplikacyjne oraz ubiegać się o pracę, uzupełniało działania projektowe i prowadziło do podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektu.

Stawiamy na młodzież


Jedną z grup, która w sposób szczególny jest otoczona opieką w ramach projektu, jest młodzież. W 2014 roku 136 osób w wieku od 15 do 20 lat usamodzielnianych, z rodzin zastępczych lub biologicznych korzystających z pomocy społecznej brały udział projekcie.

Dzięki precyzyjnej diagnozie potrzeb i oczekiwań młodzieży oraz środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano i zrealizowano szereg działań i instrumentów aktywnej integracji. Wśród najważniejszych znalazły się zajęcia kompensacyjne. Grupowe i indywidualne korepetycje z matematyki, fizyki, chemii, czy też języków obcych pomogły uczestnikom w poprawieniu wyników w nauce.

Istotnym elementem wsparcia były również wyjazdy socjoterapeutyczne. W takcie kilkunastodniowych pobytów w Krakowie młodzież nie tylko mogła w okresie wakacyjnym skorzystać z wypoczynku i zaplanowanych atrakcji. Pod okiem psychologów i terapeutów uczestniczyła w warsztatach i konsultacjach indywidualnych, które pomagały w rozwiązywaniu wielu bardzo poważnych kłopotów i problemów życiowych.

Projekt "Aktywna integracja w Szczecinie" pokazał jak ważne jest wsparcie dla młodzieży. Dzięki indywidualnemu podejściu pracowników socjalnych i zaangażowaniu specjalistów udało się nie tylko stworzyć bardzo atrakcyjne formy wsparcia, ale rzeczywiście pomóc uczestnikom na drodze do samodzielności i dorosłości.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością


Osoby z niepełnosprawnością, których pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest ponad 4 tys., również objęci zostali pomocą. W tym roku działania były skierowane do 209 osób upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie lub osób niesłyszących.

Podczas udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnością mogły skorzystać przede wszystkim z wyjazdów socjoterapeutycznych, podczas których były przygotowywane do funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie. Treningi interpersonalne, budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie własnego poczucia wartości oraz rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie dawały Uczestnikom okazję do podniesienia kompetencji społecznych. Wyjazdy były uzupełnianie wsparciem terapeutów oraz psychologa. W połączeniu z zaangażowaniem pracowników socjalnych Biura Projektu, oferowane wsparcie miało na celu pomoc w funkcjonowaniu Uczestnikom w społeczności lokalnej i rodzinie .

Zdjęcia