Podsumowanie III edycji projektu „Nowa Szansa – wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie”

2014-12-22 10:20
18.12.2014r. Sala Kominkowa Klubu 13MUZ gościła uczestników projektu "Nowa Szansa - wdrożenie Klubu Integracji Społecznej w Szczecinie" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Podczas uroczystego podsumowania III edycji przedsięwzięcia omówiono jego założenia, przedstawiono zrealizowane przez Uczestników działania i efekty ich pracy. Z przygotowanej przez Justynę Sobień, koordynatora projektu prezentacji można było dowiedzieć się, jakie są główne cele projektu i w jakim stopniu udało się je dotąd osiągnąć.Przypomnijmy, głównym celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 133 szczecinian, w tym 80 kobiet i 53 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, tj. od 18 do 64 lat. Uczestnikami są osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy MOPR w Szczecinie. Realizację projektu zaplanowano na okres od 1 marca 2012 do 31 lipca 2015 roku.W ramach III edycji projektu Uczestnicy projektu otrzymali kilka rodzajów wsparcia. Należą do nich: szkolenia zawodowe, warsztaty i kursy, wsparcie psychologiczno-terapeutyczne, pomoc prawną, wsparcie pracownika socjalnego oraz działania zatrudnieniowe.

III edycję projektu ukończyło 38 uczestników.

Po zakończeniu prezentacji przyszedł czas na podziękowanie uczestnikom za wzięcie udziału w projekcie i rozdanie certyfikatów jego ukończenia, które wręczyła Pani Marta Giezek, dyrektor szczecińskiego MOPR.Na zakończenie imprezy organizatorzy pokroili uroczysty tort, którym poczęstowano zebranych oraz wręczyli niespodziankę związaną ze wspólnym wyjściem do kina.


Zdjęcia