Wścieklizna w Szczecinie - obszary zagrożone

2015-03-03 08:44
W Szczecinie wyznaczono obszary zagrożone wścieklizną. Rozporządzenie wojewody określające te obszary zostało wydane po znalezieniu w centrum miasta martwego nietoperza zakażonego wścieklizną.

Rozporządzenie wojewody w sprawie określenia obszarów zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt - wścieklizna, a także sposobu ich oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach obowiązuje od 24 lutego. Wytycza zarówno obszary w centrum miasta, jak i na prawobrzeżu, częściowo dotyka też gminę Stare Czarnowo (szczegółowy obszar - w rozporządzeniu załączniku)

- Wścieklizny u nietoperzy nie zwalczymy, nie ma takich możliwości - tłumaczy dr Tomasz Grupiński, Wojewódzki Inspektor Weterynarii - Dlatego trzeba bardzo ostrożnie do tych zwierząt podchodzić: nie dotykać, nie płoszyć śpiących zwierząt, zawiadamiać inspekcję weterynaryjną lub straż miejską o padniętym zwierzęciu, nie lekceważyć ryzyka. Wśród innych gatunków ssaków wścieklizny na terenie województwa zachodniopomorskiego nie stwierdziliśmy.

Dr Grupiński podkreśla, że główne źródło ryzyka stanowią wyłącznie nietoperze, a w sytuacji braku zachowania należytej ostrożności - istnieje ryzyko przeniesienia choroby na inne zwierzęta lub człowieka.

Ze względu na obostrzenia zawarte w rozporządzeniu, osoby które chcą podróżować ze zwierzętami poza obszar zagrożony wścieklizną wyznaczony w rozporządzeniu - powinny zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii. Na obszarach zagrożonych zwierzęta domowe powinny być trzymane na uwięzi (psy) lub w zamknięciu (koty). Na granicach obszarów zagrożonych władze samorządowe są zobowiązane umieścić tablice z ostrzeżeniem "UWAGA - WŚCIEKLIZNA - OBSZAR ZAGROŻONY". W myśl rozporządzenia zakazane jest także organizowanie targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę.

Rozporządzenie obowiązuje do odwołania.

Dokumenty do pobrania: