Ogromne zainteresowanie mieszkaniami dla seniorów

2015-04-16 15:22

91 osób złożyło wnioski na wynajem mieszkań wspomaganych o czynszu komunalnym w ramach programu "Dom dla seniora" realizowanego przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Obecnie trwa weryfikacja wniosków.

Więcej informacji >>>

Wnioski były przyjmowane od 11 marca do 15 kwietnia. Od początku nabór cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Codziennie pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego odbierali telefony z pytaniami dotyczącymi mieszkań. W siedzibie MOPR seniorzy osobiście poszukiwali informacji na temat programu oraz składali wnioski.

Na terenie inwestycji odbył się również dzień otwarty podczas którego seniorzy mogli obejrzeć mieszkania, które przeznaczone będą do wynajęcia. Również to spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, również wśród osób, które jeszcze nie złożyły wniosków.

Seniorzy wskazywali we wnioskach mieszkanie, które chcieliby wynająć. W przypadku wpłynięcia pojedynczych wniosków dla poszczególnych mieszkań zostaną one przyznane osobom, które złożyły wnioski.

W przypadku większej ilości chętnych na dany lokal wybór najemcy nastąpi w drodze losowania. Pierwszeństwo będą miały jednak osoby, które są najemcami lokali mieszkalnych będących w zasobach Gminy Miasto Szczecin, które w związku z udziałem w programie rozwiążą umowę najmu dotychczas zajmowanego lokalu z zasobów komunalnych Miasta, albo zasobów będących w dyspozycji Miasta.

Przykładowo: Na jeden lokal jest 10 osób chętnych. 5 z nich jest obecnie najemcami lokali komunalnych. Spośród tych 5 osób zostanie wylosowana osoba, która będzie mógł podpisać umowę najmu.

Losowanie zostanie przeprowadzone przy udziale przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. O szczegółach losowania poinformujemy wszystkie osoby, które złożyły wnioski, po zakończeniu ich formalnej oceny.