Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych 2014/2015 - Podsumowanie

2015-04-14 15:23
W okresie od 1 listopada do 31 marca na terenie Szczecina prowadzona była "Akcja Zima", której celem jest pomoc osobom bezdomnym w tym trudnym okresie.
Aura tegorocznej zimy była wyjątkowo łaskawa - było stosunkowo niewiele mroźnych i śnieżnych dni. Pomimo tego pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz członkowie Pogotowia Zimowego prowadzili bardzo intensywne działania.

Podobnie jak w ubiegłych latach Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie współpracował podczas Akcji Zima z Policją, Strażą Miejską i Pogotowiem Zimowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Feniks.

Podczas zimy w 8 schroniskach na terenie Szczecina przygotowanych było 505 miejsc dla osób bezdomnych. Przez większość trwania tegorocznej Akcji Zima we wszystkich placówkach było około 100 wolnych miejsc.

Pracownicy i funkcjonariusze odbywali cyklicznie wspólne wyjazdy, podczas których przeszukiwali altanki, pustostany, bunkry i okolice węzłów ciepłowniczych nawiązując kontakt z osobami bezdomnymi. Proponowali im pobyt w schronisku lub inne formy pomocy (jeśli nie wyrażali zgody na przewiezienie do schroniska) - np. ciepły posiłek. Przeprowadzono 15 takich patroli.

Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia przebywania bezdomnych w dowolnym miejscu na terenie Szczecina, pracownik Pogotowia Zimowego wraz z patrolem Straży Miejskiej niezwłocznie jechał na miejsce, aby nawiązać kontakt z potrzebującymi. W sumie przeprowadzono 27 interwencji tego rodzaju.

Na zakończenie Pogotowia w 8 schroniskach dla bezdomnych przebywały w sumie 434 osoby (392 osoby z ostatnim meldunkiem w Szczecinie, 42 z innych gmin - stan na dzień 31.03.2014). W kulminacyjnym momencie w schroniskach przebywało 457 osób - w dniach 30.12.2014 r. oraz 12.02.2015 r..

Pogotowie Zimowe 2014/2015 w liczbach:

Największe zapełnienie placówek podczas zimy: 457
Liczba wydanych skierowań do schronisk: 378
Wspólne patrole: 15
Wyjazdy interwencyjne: 27
Liczba bezdomnych, która nie wyraziła
zgody na pobyt w schronisku: 124