Finał programu Rewitalizacja RAZEM - Otwarcie Domu dla Seniora

2015-07-03 09:50
7 kamienic wspólnotowych poddanych renowacji, 64 nowe mieszkania wewnątrz kwartału (w tym 23 mieszkania dla seniorów), świetlica środowiskowa, punkt konsultacyjny, lokale usługowe, zagospodarowane podwórka, plac zabaw, miejsca sąsiedzkich spotkań... Od dzisiaj można podziwiać efekty zakończonej Rewitalizacji RAZEM.
Program realizowany był w obrębie śródmiejskiego kwartału nr 23 ograniczonego ulicami Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i al. Wojska Polskiego. Rewitalizacja RAZEM to wspólne przedsięwzięcie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, siedmiu wspólnot mieszkaniowych oraz Gminy Miasto Szczecin.

- Dzięki zaangażowaniu wszystkich partnerów programu, środkom własnym, partycypantom, kredytom i dotacjom z RPO Województwa Zachodniopomorskiego ten zaniedbany niegdyś kwartał zmienił się nie do poznania - mówiła podczas dzisiejszej uroczystości Prezes Zarządu Szczecińskiego TBS Grażyna Szotkowska.

W piątek, 3 lipca, pierwsi najemcy odebrali z rąk Prezydenta Szczecina i Marszałka Województwa klucze do nowych mieszkań. Są wśród nich osoby starsze, które zamieszkają w lokalach w pełni przystosowanych do swoich potrzeb. Program "Dom dla Seniora" umożliwi osobom w podeszłym wieku swobodną egzystencję w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu. Inwestycja Szczecińskiego TBS pozbawiona jest barier architektonicznych, do mieszkań prowadzą windy i podjazdy, oznakowanie lokali i pięter jest wyraźne i przejrzyste. Wnętrze kwartału wyposażone jest w monitoring, a okolicznym mieszkańcom służyć będą m.in. punkt konsultacyjny MOPR i świetlica środowiskowa. Dodatkowo w mieszkaniach zainstalowano całodobowy monitoring opiekuńczy, pozwalający szybko wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia.

- Program "Dom dla Seniora" realizowany jest w naszym mieście po raz pierwszy. Starzejące się społeczeństwo wymaga aktywnej reakcji samorządów - dlatego też "Dom dla Seniora", który jest jedną z kilku form wsparcia. Myślimy o kolejnych tego typu przedsięwzięciach w Szczecinie - powiedział Prezydent Miasta Piotr Krzystek.

Wśród nowo wybudowanych mieszkań znalazły się także: lokal wspomagany dla rodzin będących w kryzysie i tzw. "inkubator" dla usamodzielniających się wychowanków domów dziecka i osób opuszczających pieczę zastępczą. Opiekę nad mieszkańcami sprawować będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

- Rewitalizacja to gigantyczne wyzwanie - mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz - W mojej ocenie, dzięki wprowadzonej tutaj funkcji społecznej, Rewitalizacja RAZEM stać się może jednym z modeli, jak skutecznie prowadzić rewitalizację.

Rewitalizacja RAZEM to także działania wspólnot mieszkaniowych. Dzięki woli mieszkańców i współwłaścicieli 7 kamienic, położonych w obrębie kwartału lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, odzyskało dawny blask. Prócz elewacji wyremontowane zostały także m.in. prześwity bramowe, klatki schodowe i dachy.

Koszt prac w budynkach siedmiu wspólnot mieszkaniowych wyniósł łącznie ponad 3,15 mln zł (w tym ok. 1,1 mln zł z RPO WZ). Realizacja trzech projektów Szczecińskiego TBS wewnątrz kwartału (m.in. rozbudowa przebudowa oficyn i utworzenie 64 lokali mieszkalnych, budowa nowego budynku, tzw. spinki, zagospodarowanie terenu przyległego do budynków, budowa lokali usługowych, punktu konsultacyjnego, świetlicy środowiskowej itd.) to koszt ponad 19,16 mln zł. Dwa projekty uzyskały dofinansowanie RPO WZ w kwocie ok. 2,84 mln zł.

Plac budowy przekazano wykonawcy w roku 2012.