Duża dotacja dla miasta - Powstanie Dzienny Dom Senior-WIGOR

2015-07-27 09:55
Jeszcze w 2015 roku w Szczecinie uruchomiony zostanie dzienny dom seniora.

Miasto Szczecin otrzymało dotację na utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR (DDSW). W sumie na realizację zadania zostanie przeznaczone 263 514, 45 zł. Gmina otrzyma 144 536, 33 zł dotacji (jest to cała wnioskowana kwota dotacji), wkład własny wyniesie 118 978, 12 zł. Środki te zostaną przeznaczone na adaptację i wyposażenie pomieszczeń zgodnie z zasadami programu oraz uruchomienie DDSW jeszcze w 2015 roku

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior-WIGOR na terenie miasta Szczecin oraz umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Pomieszczenia przeznaczone na utworzenie DDSW znajdują się w budynkach "Kwartału 23" przy ul. Królowej Jadwigi 44c i 54a w Szczecinie, wybudowanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w ramach realizacji zadania dokona adaptacji i wyposażenia pomieszczeń oraz rekrutacji i kwalifikacji seniorów. Program zakłada utworzenie dziennych domów seniora, w którym przebywać będą mogły osoby niepracujące w wieku 60+. W takim domu starsi będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdzie się tam m.in.: pomieszczenie do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu). Zapewniony będzie także ciepły posiłek.