Dzienny Dom Senior - WIGOR - Nabór wniosków

2015-09-22 08:08

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

ogłasza nabór

uczestników do Dziennego Domu "Senior - WIGOR"


1. Cel zadania

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania
z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie
odbywała się w Dziennym Domu "Senior - WIGOR", zlokalizowanym w budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 45a i 45c w Szczecinie. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" - październik 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie.

2. Grupa docelowa

Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" mogą być osoby nieaktywne zawodowo
w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami miasta Szczecin. Zakłada się objęcie wsparciem - 30 osób.

3. Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" proszone są o składanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy
ul. Sikorskiego 3, sekretariat p. 301 (3-piętro) w godzinach 8:00 - 15:30.

Wniosek uczestnictwa można pobrać na stronie internetowej www.mopr.szczecin.pl lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy ul. Sikorskiego 3, sekretariat p. 301 (3-piętro) w godzinach 8:00 - 15:30.

Proces rekrutacji trwa do dnia 29 września 2015r. (wtorek) Decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo w procesie rekrutacji będą mieli mieszkańcy kwartału nr 23, w którym zlokalizowany jest Dzienny Dom "Senior - WIGOR".

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami tel.
(91) 48-57-534, (91) 48-57-548.

Dokumenty do pobrania:

Zdjęcia