Dzienny Dom Senior WIGOR otwarty!

2015-10-29 11:10
Dom powstał w Kwartale 23 przy ul. Królowej Jadwigi 45 A i 45 C. Latem tego roku również w Kwartale zostały otworzone 23 mieszkania wspomagane dla osób starszych w ramach programu Dom dla Seniora.

W Dziennym Domu Senior WIGOR prowadzone będą zajęcia dla grupy 30 seniorów przez minimum 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Dom jest otwarty od godziny 08:00 do godziny 18:30. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Powierzchnia obydwu pomieszczeń przystosowanych do zajęć to ok. 200 m2. Na miejscu znajduje się sala do ćwiczeń, pokój biblioteczny, pokój pielęgniarki, pokój konsultacyjny, pokój do wypoczynku, łazienki, toalety, szatnie oraz wspólna sala w której seniorzy będą mogli przygotowywać i spożywać posiłki. Uczestnicy będą mieli również zapewniony jeden ciepły posiłek w ciągu dnia.

- Jest to już szósta tego typu placówka na terenie Szczecina - mówił podczas otwarcia Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Cieszymy się, że udało się otworzyć ten dom w ramach programu Ministerialnego i pozyskać środki na stworzenie tak wspaniałego miejsca dla naszych seniorów. Mamy świadomość tego, że seniorów w naszym społeczeństwie będzie przybywało i dlatego planujemy otwieranie kolejnych tego typu miejsc - przede wszystkim w prawobrzeżnej części miasta.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie był odpowiedzialny za wydatkowanie środków i przygotowanie pomieszczeń. W niespełna cztery tygodnie udało się zakupić wszystkie potrzebne rzeczy i wyposażyć odpowiednio wszystkie pomieszczenia.

Ponadto MOPR prowadził rekrutację osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach. Zgłosiło się bardzo wielu chętnych i obecnie 16 osób oczekuje w kolejce na dołączenie do grupy.

Zajęcia, przynajmniej do końca 2015 roku, są prowadzone nieodpłatnie.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża, który wygrał konkurs ogłoszony przez Urząd Miasta Szczecin na prowadzenie domu. Na miejscu poza opiekunami do dyspozycji seniorów jest również psycholog.

- Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa drugi dom i że wszyscy będzie miło spędzać tu swój wolny czas - dodał Prezydent Krzystek.

W sumie na realizację zadania została przeznaczona kwota 263 514, 45 zł. Gmina otrzymała 144 536, 33 zł dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wkład własny z budżetu gminy wyniósł 118 978, 12 zł.
.

Zdjęcia